ეროვნული მუზეუმში – ,არქეოლოგიური ოთხშაბათობები” გაიმართება

ეროვნული მუზეუმში – ,არქეოლოგიური ოთხშაბათობები” გაიმართება

470
გაზიარება

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის სახ. არქეოლოგიის ცენტრი და მუზეუმის არქეოლოგიის მიმართულების სამეცნიერო საბჭო გიწვევთ გაფართოებულ სხდომა-კონფერენციებზე – ,არქეოლოგიური ოთხშაბათობები”
1. ლერი ჯიბლაძე. ბრინჯაოს საწარმოო საქმიანობასთან დაკავშირებული არტეფაქტები კოლხეთიდან.
2. ნინო ოთხვანი. ძეძვების ადრე ბრინჯაოს ხანის ნამოსახლარის კერამიკის ორნამენტის თავისებურება.
3. დიმიტრი ნარიმანიშვილი. გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის სარიტუალო თასები სამხრეთ კავკასიიდან.

კომენტარი