თბილისის სახელმწიფო ბანკის კანტორის შენობა – 1910 წელი

თბილისის სახელმწიფო ბანკის კანტორის შენობა – 1910 წელი

657
გაზიარება

უნიკალური ვიდეომასალა, რომელის 2009 წელს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულმა არქივმა საჩუქრად გადასცა ეროვნულ ბიბლიოთეკას.

კომენტარი