ავტორბოლა – თბილისი, 1966 წელი

ავტორბოლა – თბილისი, 1966 წელი

466
გაზიარება

ავტორბოლა – თბილისი, 1966 წელი

 

კომენტარი