საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

187
გაზიარება

შენობაში განთავსებული ორგანიზაციის დასახელება წლების მიხედვით:

მეფისნაცვლის კანცელარიასთან არსებული ტფილისის საჯარო ბიბლიოთეკა 1846-1850;

ტფილისის საჯარო ბიბლიოთკა 1850-1867;

კავკასიის მუზეუმი და თბილისის საჯარო ბიბლიოთეკა 1868-1913;

კავკასიის მუზეუმის სამეცნიერო საჯარო ბიბლიოთეკა 1914-1918;

საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკა 1923 -1931;

25 თებერვლის სახელობის საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკა 1931-1933;

კარლ მარქსის სახელობის საქართველოს სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკა 1933-1955;

საქართველოს კარლ მარქსის სახელობის სახელმწიფო რესპუბლიკური ბიბლიოთეკა 1955-1990;

საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა 1990-1996;

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 1996-2000;

ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2000-

წყარო:http://www.nplg.gov.ge/geo/directors

კომენტარი