” ამირანი”

” ამირანი”

17-18 ნოემბერი ამირანი
დარბაზი 1 450 3D

12:00 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:15 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 9-10 ლარი
16:40 ჯადოსნური ცხოველები:3D PG-13 (3:05) ღU 10-11 ლარი
19:40 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) ღU რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:15 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 2 46 3D

14:30 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV   12 ლარი
17:30 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 14 ლარი
20:00 Dოგმან 2D ღ (2:25) ღU 15 ლარი
22:20 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU 15 ლარი

დარბაზი 3 82 3D

13:00 ჯადოსნური ცხოველები3D PG-13 (3:05) OV 9-10 ლარი
16:00 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) GEO 10-11 ლარი
19:00 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV   13-14 ლარი
22:00 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) OV 13-14 ლარი

დარბაზი 4 31 2D
12:15 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 11-ლარი
14:30 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 12 ლარი
16:45 ჩლიმახ 2D ღ (2:40) ღU 14 ლარი
19:15 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU 15 ლარი
21:45 Mანბიკი კაზოკუ 2D ღ (2:45) ღU 15 ლარი

19 ნოემბერი ამირანი
დარბაზი 1 450 3D

12:00 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:15 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 9-10 ლარი
16:40 ჯადოსნური ცხოველები:3D PG-13 (3:05) ღU 10-11 ლარი
19:40 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) ღU რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:15 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 2 46 3D
14:30 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV   12 ლარი
17:30 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 14 ლარი
20:00 Dოგმან 2D ღ (2:25) ღU 15 ლარი
22:20 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU 15 ლარი

დარბაზი 3 82 3D

13:00 ჯადოსნური ცხოველები3D PG-13 (3:05) OV 9-10 ლარი
16:00 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) GEO 10-11 ლარი
19:00 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV   13-14 ლარი
22:00 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) OV 13-14 ლარი

დარბაზი 4 31 2D
12:15 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 11-ლარი
14:30 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 12 ლარი
16:45 ჩლიმახ 2D ღ (2:40) ღU 14 ლარი
19:15 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU 15 ლარი
21:45 Mანბიკი კაზოკუ 2D ღ (2:45) ღU 15 ლარი

20 ნოემბერი ამირანი
დარბაზი 1 450 3D

12:00 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:15 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 9-10 ლარი
16:40 ჯადოსნური ცხოველები:3D PG-13 (3:05) ღU 10-11 ლარი
19:40 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) ღU რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:15 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 2 46 3D

12:00 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU 11-ლარი
14:30 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV   12 ლარი
17:30 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 14 ლარი
20:00 Dოგმან 2D ღ (2:25) ღU 15 ლარი
22:20 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU 15 ლარი

დარბაზი 3 82 3D

13:00 ჯადოსნური ცხოველები3D PG-13 (3:05) OV 9-10 ლარი
16:00 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) GEO 10-11 ლარი
19:00 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV   13-14 ლარი
22:00 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) OV 13-14 ლარი

დარბაზი 4 31 2D
12:15 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 11-ლარი
14:30 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 12 ლარი
16:45 ჩლიმახ 2D ღ (2:40) ღU 14 ლარი
19:30 EVENთ ჩINEMA 17 ლარი
22:15 Mანბიკი კაზოკუ 2D ღ (2:45) ღU 15 ლარი