” ამირანი”

” ამირანი”

7 იანვარი ამირანი
დარბაზი 1 450 3D

12:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 8-9 ლარი
14:45 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 9-10 ლარი
17:15 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 11-12 ლარი
19:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 13-14 ლარი
21:45 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 2 46 3D

12:00 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 11 ლარი
14:15 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 12 ლარი
16:45 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 14 ლარი
20:00 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 15 ლარი
22:00 პირსინგი 2D (2:10) ღU 15 ლარი

დარბაზი 3 82 3D

12:30 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 8-9 ლარი
14:45 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 9-10 ლარი
17:00 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 10-11 ლარი
19:15 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) ღU რეკ გარეშე 13-14 ლარი
21:45 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 4 31 2D

13:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) OV 12 ლარი
16:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 14 ლარი
19:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 15 ლარი
22:00 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 15 ლარი

8 იანვარი ამირანი
დარბაზი 1 450 3D

12:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 8-9 ლარი
14:45 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 9-10 ლარი
17:15 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 11-12 ლარი
19:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 13-14 ლარი
21:45 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 2 46 3D

12:00 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 11 ლარი
14:15 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 12 ლარი
16:45 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 14 ლარი
20:00 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 15 ლარი
22:00 პირსინგი 2D (2:10) ღU 15 ლარი

დარბაზი 3 82 3D

12:30 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 8-9 ლარი
14:45 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 9-10 ლარი
17:00 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 10-11 ლარი
19:15 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) ღU რეკ გარეშე 13-14 ლარი
21:45 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 4 31 2D

13:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) OV 12 ლარი
16:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 14 ლარი
19:30 ივენთ სინემა-მაკნატუნა 17 ლარი
22:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 15 ლარი