კინოთეატრი “კავეა”

კინოთეატრი “კავეა”

7 იანვარი ისთ ფოინთი

13:30 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) OV 19 ლარი
16:30 Aქუამან 3D PG-13 (3:15) ღU 19 ლარი
19:30 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) OV 19 ლარი
22:30 Aქუამან 3D PG-13 (3:15) ღU 19 ლარი

დარბაზი 1 304 3D
12:30 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 8-9 ლარი
14:45 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 9-10 ლარი
17:00 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 10-11 ლარი
19:15 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:15 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 2 125 3D

13:00 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 9-10 ლარი
16:00 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 10-11 ლარი
19:00 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 13-14 ლარი
22:00 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) OV 13-14 ლარი

დარბაზი 3 144 3D

12:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 8-9 ლარი
15:00 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 9-10 ლარი
17:15 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 11-12 ლარი
19:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 13-14 ლარი
21:45 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 4 112 3D
დარბაზი 5 85 2D

12:00 ელიოტი 2D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:15 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 9-10 ლარი
17:00 არასწორი ძიძა 2D ღ (2:40) GEO 11-12 ლარი
20:00 არასწორი ძიძა 2D ღ (2:40) GEO 13-14 ლარი
22:30 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 6 109 3D

14:30 სპაიდერ-მენი სამყაროს მიღმა 3D PG (2:45) GEO რეკ გარეშე 9-10 ლარი
16:45 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 10-11 ლარი
19:30 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 13-14 ლარი
21:30 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 13-14 ლარი
დარბაზი 7 107 2D
12:00 გრინჩი 2D PG (2:15) OV 8-9 ლარი
14:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) OV 9-10 ლარი
17:15 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) OV 11-12 ლარი
20:00 გრინჩი 2D PG (2:15) OV 13-14 ლარი
22:15 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 8 96 3D

12:45 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 9-10 ლარი
16:00 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 10-11 ლარი
19:20 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 13-14 ლარი
21:30 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 13-14 ლარი

8 იანვარი ისთ ფოინთი

13:30 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) OV 19 ლარი
16:30 Aქუამან 3D PG-13 (3:15) ღU 19 ლარი
19:30 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) OV 19 ლარი
22:30 Aქუამან 3D PG-13 (3:15) ღU 19 ლარი

დარბაზი 1 304 3D
12:30 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 8-9 ლარი
14:45 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 9-10 ლარი
17:00 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 10-11 ლარი
19:15 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:15 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 2 125 3D

13:00 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 9-10 ლარი
16:00 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 10-11 ლარი
19:00 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 13-14 ლარი
22:00 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) OV 13-14 ლარი

დარბაზი 3 144 3D

12:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 8-9 ლარი
15:00 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 9-10 ლარი
17:15 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 11-12 ლარი
19:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 13-14 ლარი
21:45 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 4 112 3D

დარბაზი 5 85 2D

12:15 ელიოტი 2D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:45 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 9-10 ლარი
17:30 არასწორი ძიძა 2D ღ (2:40) GEO 11-12 ლარი
20:00 არასწორი ძიძა 2D ღ (2:40) GEO 13-14 ლარი
22:30 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 6 109 3D
11:50 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 8-9 ლარი
14:30 სპაიდერ-მენი სამყაროს მიღმა 3D PG (2:45) GEO რეკ გარეშე 9-10 ლარი
16:45 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 10-11 ლარი
19:30 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 13-14 ლარი
21:30 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 13-14 ლარი
დარბაზი 7 107 2D
12:00 გრინჩი 2D PG (2:15) OV 8-9 ლარი
14:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) OV 9-10 ლარი
17:15 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) OV 11-12 ლარი
20:00 გრინჩი 2D PG (2:15) OV 13-14 ლარი
22:15 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 8 96 3D

12:45 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 9-10 ლარი
16:00 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 10-11 ლარი
19:20 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 13-14 ლარი
21:30 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 13-14 ლარი


 
7 იანვარი გალერია
დარბაზი 1

13:15 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) ღU 11-12 15
16:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) OV 13-14 16
19:15 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) OV 16-17 19
22:30 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) ღU 16-17 19
დარბაზი 2
96 3D
13:00 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 10-11 15
15:00 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 11-12 15
17:15 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 14-15-19
19:30 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO რეკ გარეშე 16-17 19
22:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 16-17 19
დარბაზი 3
59 3D

14:15 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 11-12 15
16:40 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 13-14 16
19:45 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 16-17 19
22:00 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU 16-17 19

99 3D
13:00 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 10-11 15
15:00 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 11-12 15
17:15 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 14-15-19
19:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 16-17 19
21:45 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 16-17 19

89 2D

14:10 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 11-12 15
16:45 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 13-14 16
19:30 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 16-17 19
22:30 არასწორი ძიძა 2D ღ (2:40) GEO 16-17 19

დარბაზი 6

14:45 ტრანსფორმერები ბამბლბი 3D PG-13 (2:45) ღU 11-12 15
17:30 გრინჩი 2D PG (2:15) OV 14-15-19
19:45 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) OV 16-17 19
22:30 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) OV 16-17 19

8 იანვარი გალერია
დარბაზი 1

13:15 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) ღU 11-12 15
16:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) OV 13-14 16
19:15 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) OV 16-17 19
22:30 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) ღU 16-17 19
დარბაზი 2
96 3D
12:45 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 10-11 15
15:00 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 11-12 15
17:15 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 14-15-19
19:30 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO რეკ გარეშე 16-17 19
22:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 16-17 19
დარბაზი 3
59 3D

12:00 სპაიდერ-მენი სამყაროს მიღმა 3D PG (2:45) GEO რეკ გარეშე 10-11 15
14:15 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 11-12 15
16:40 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 13-14 16
19:45 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 16-17 19
22:00 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU 16-17 19

99 3D
12:45 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 10-11 15
15:00 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 11-12 15
17:15 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 14-15-19
19:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 16-17 19
21:45 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 16-17 19

89 2D
11:50 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO რეკ გარეშე 10-11 15
14:10 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 11-12 15
16:45 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 13-14 16
19:30 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 16-17 19
22:30 არასწორი ძიძა 2D ღ (2:40) GEO 16-17 19

დარბაზი 6
103 3D 4K AთMOშ
12:00 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) ღU 10-11 15
14:45 ტრანსფორმერები ბამბლბი 3D PG-13 (2:45) ღU 11-12 15
17:30 გრინჩი 2D PG (2:15) OV 14-15-19
19:45 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) OV 16-17 19
22:30 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) OV 16-17 19


7 იანვარი მოლი
დარბაზი 1 253 3D
12:15 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO რეკ გარეშ 8-9 ლარი
14:15 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 9-10 ლარი
16:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 11-12 ლარი
18:45 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) OV რეკ გარეშე 13-14 ლარი

დარბაზი 2 162 3D

12:15 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 8-9 ლარი
14:30 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 9-10 ლარი
16:45 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 10-11 ლარი
19:00 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 3 2D 112

13:45 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 9-10 ლარი
16:30 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 10-11 ლარი
19:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) OV 13-14 ლარი

დარბაზი 4 98 2 D

14:10 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 9-10 ლარი
17:00 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO რეკ გარეშე 10-11 ლარი
19:20 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO რეკ გარეშე 13-14 ლარი

დარბაზი 5 128 3D

14:45 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 9-10 ლარი
17:15 გრინჩი 2D PG (2:15) OV 11-12 ლარი
19:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 13-14 ლარი

8 იანვარი მოლი
დარბაზი 1 253 3D
12:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 8-9 ლარი
15:00 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 9-10 ლარი
17:15 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 11-12 ლარი
19:30 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) OV რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:15 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 2 162 3D

12:15 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 8-9 ლარი
14:30 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 9-10 ლარი
16:45 ყინულის დედოფალი 3D (2:10) GEO 10-11 ლარი
19:00 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) GEO 13-14 ლარი
22:00 აქვამენი 3D PG-13 (3:15) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 3 2D 112

13:45 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 9-10 ლარი
16:30 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 10-11 ლარი
19:15 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) OV 13-14 ლარი
22:10 საბავშვო დედპული 2D PG-13 (2:45) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 4 98 2 D
11:45 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO რეკ გარეშე 8-9 ლარი
14:10 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 9-10 ლარი
17:00 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO 10-11 ლარი
19:50 მერი პოპინსი 2D PG (3:0) GEO რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:15 არასწორი ძიძა 2D ღ (2:40) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 5 128 3D
12:00 სპაიდერ-მენი სამყაროს მიღმა 3D PG (2:45) GEO 8-9 ლარი
14:45 მაკნატუნა3D PG (2:30) GEO 9-10 ლარი
17:15 გრინჩი 2D PG (2:15) OV 11-12 ლარი
19:30 გრინჩი 3D PG (2:15) GEO 13-14 ლარი
21:45 ტრანსფორმერები ბამბლბი 3D PG-13 (2:45) GEO 13-14 ლარი