კინოთეატრი “კავეა”

კინოთეატრი “კავეა”

17-18 ნოემბერი მოლი
დარბაზი 1 253 3D
11:45 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:00 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 9-10 ლარი
16:15 ჯადოსნური ცხოველები:3D PG-13 (3:05) ღU 10-11 ლარი
19:15 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) OV 13-14 ლარი
22:15 ჯადოსნური ცხოველები 3D PG-13 (3:05) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 2 162 3D

13:30 ჯადოსნური ცხოველები 3D PG-13 (3:05) ღU 9-10 ლარი
16:30 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) OV 10-11 ლარი
19:30 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) ღU რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:00 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) OV 13-14 ლარი

დარბაზი 3 2D 112
12:00 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:30 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 9-10 ლარი
17:00 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 10-11 ლარი
19:20 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) GEO 13-14 ლარი
22:15 ოპერაცია ოვერლორდი 2D ღ (2:35) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 4 98 2 D

13:45 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) GEO 9-10 ლარი
16:45 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 10-11 ლარი
19:15 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU 13-14 ლარი
21:45 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 5
12:00 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU რეკ გარეშე 8-9 ლარი
14:10 ვენომი 3D PG-13 (2:40) GEO 9-10 ლარი
16:45 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 10-11 ლარი
19:10 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV   13-14 ლარი
22:10 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU 13-14 ლარი

19-20 ნოემბერი მოლი
დარბაზი 1 253 3D
11:45 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:00 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 9-10 ლარი
16:15 ჯადოსნური ცხოველები:3D PG-13 (3:05) ღU 10-11 ლარი
19:15 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) OV 13-14 ლარი
22:15 ჯადოსნური ცხოველები 3D PG-13 (3:05) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 2 162 3D

13:30 ჯადოსნური ცხოველები 3D PG-13 (3:05) ღU 9-10 ლარი
16:30 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) OV 10-11 ლარი
19:30 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) ღU რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:00 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) OV 13-14 ლარი
დარბაზი 3 2D 112
12:00 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:30 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 9-10 ლარი
17:00 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 10-11 ლარი
19:20 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) GEO 13-14 ლარი
22:15 ოპერაცია ოვერლორდი 2D ღ (2:35) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 4 98 2 D

13:45 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) GEO 9-10 ლარი
16:45 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 10-11 ლარი
19:15 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU 13-14 ლარი
21:45 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 13-14 ლარი
დარბაზი 5 128 3D
12:00 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU რეკ გარეშე 8-9 ლარი
14:10 ვენომი 3D PG-13 (2:40) GEO 9-10 ლარი
16:45 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 10-11 ლარი
19:10 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV   13-14 ლარი
22:10 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU 13-14 ლარი


 

17-20 ნოემბერი გალერია
დარბაზი 1
13:30 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) ღU AთMOშ 11-12 15
16:30 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) OV 13-14 16
19:30 ჯადოსნური ცხოველები:3D PG-13 (3:05) OV 16-17 19
22:30 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) ღU AთMOშ 16-17 19
დარბაზი 2
96 3D
12:30 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 10-11 15
14:45 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 11-12 15
17:00 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 13-14 16
19:15 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0)GEO რეკ გარეშე 16-17 19
21:45   ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV   16-17 19
დარბაზი 3
68 3D
13:45 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) OV 11-12 15
16:45 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) ღU 13-14 16
19:45 ოპერაცია ოვერლორდი 2D ღ (2:35) ღU 16-17 19
22:15 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU 16-17 19
დარბაზი 4
99 3D დარბაზი 4

12:45 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 10-11 15
15:00 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 11-12 15
17:30 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 14-15 19
19:45 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 16-17 19
22:00 ჯადოსნური ცხოველები:3D PG-13 (3:05) OV 16-17 19

89 2D დარბაზი 5
11:45 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU 10-11 15
14:15 ოპერაცია ოვერლორდი 2D ღ (2:35) OV 11-12 15
17:00 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 13-14 16
19:45 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 16-17 19
22:15 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 16-17 19

დარბაზი 6
104 3D 4K AთMOშ
11:45 ოპერაცია ოვერლორდი 2D ღ (2:35) ღU AთMOშ რეკ გარეშე 10-11 15
13:45 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU AთMOშ რეკ გარეშე 11-12 15
16:15 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV AთMOშ 13-14 16
19:15 ჯადოსნური ცხოველები: 3D PG-13 (3:05) ღU AთMOშ 16-17 19
22:30 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU AთMOშ 16-17 19


17-18 ნოემბერი ისთ ფოინთი
11:45 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) ღU რეკ გარეშე 19 ლარი
14:15 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) OV 19 ლარი
17:00 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) ღU 19 ლარი
19:45 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) OV 19 ლარი
22:30 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) ღU 19 ლარი

დარბაზი 1 305 3D

13:00 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) ღU 9-10 ლარი
16:00 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) ღU 10-11 ლარი
19:15 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) ღU 13-14 ლარი
22:15 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) OV 13-14 ლარი

დარბაზი 2 129 3D
12:45 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) OV 9-10 ლარი
16:30 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) OV 10-11 ლარი
19:30 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) GEO რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:00 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 3 144 3D

2:15 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:45 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 9-10 ლარი
17:00 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 10-11 ლარი
19:20 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 13-14 ლარი
21:45 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV 13-14 ლარი

დარბაზი 4 112 3D

12:00
14:30
17:30
20:15
22:30

დარბაზი 5 88 2D

12:00 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:15 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 9-10 ლარი
17:30 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 11-12 ლარი
20:00 ოპერაცია ოვერლორდი 2D ღ (2:35) ღU რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:10 წყალქვეშა ბრძოლა 2D ღ (2:45) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 6 112 2D

13:30 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) OV 9-10 ლარი
16:15 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) GEO 10-11 ლარი
19:15 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV 13-14 ლარი
22:15 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU 13-14 ლარი
დარბაზი 7 110 2D
11:45 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 8-9 ლარი
14:30 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 9-10 ლარი
17:00 Hე’ს ოუტ ტჰერე 2D ღ (2:20) ღU 10-11 ლარი
19:30 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 13-14 ლარი
22:00 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 8 99 3D
11:50 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU 8-9 ლარი
14:00 სასტუმრო ტრანსილვანია 3 3D PG (2.25) GEO 9-10 ლარი
16:15 ოპერაცია ოვერლორდი 2D ღ (2:35) OV 10-11 ლარი
19:10 ვენომი 3D PG-13 (2:40) GEO რეკ გარეშე 13-14 ლარი
21:45 Hე’ს ოუტ ტჰერე 2D ღ (2:20) ღU 13-14 ლარი
19-20 ნოემბერი ისთ ფოინთი

11:45 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) ღU რეკ გარეშე 19 ლარი
14:15 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) OV 19 ლარი
17:00 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) ღU 19 ლარი
19:45 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) OV 19 ლარი
22:30 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) ღU 19 ლარი

დარბაზი 1 305 3D

13:00 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) ღU 9-10 ლარი
16:00 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) ღU 10-11 ლარი
19:15 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) ღU 13-14 ლარი
22:15 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) OV 13-14 ლარი

დარბაზი 2 129 3D

12:45 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) OV 9-10 ლარი
16:30 Fანტასტიც Bეასტს: თჰე ჩრიმეს ოფ Gრინდელწალდ 3D PG-13 (3:05) OV 10-11 ლარი
19:30 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) GEO რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:00 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 3 144 3D

12:15 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:45 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 9-10 ლარი
17:00 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 10-11 ლარი
19:20 სმოლფუტი 3D PG (2:20) GEO 13-14 ლარი
21:45 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV 13-14 ლარი

დარბაზი 4 112 3D

12:00
14:30
17:30
20:15
22:30

დარბაზი 5 88 2D

12:00 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 8-9 ლარი
14:15 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 9-10 ლარი
17:30 Gოოსებუმპს 2: Hაუნტედ Hალლოწეენ 2D PG (2:20) GEO 11-12 ლარი
20:00 ოპერაცია ოვერლორდი 2D ღ (2:35) ღU რეკ გარეშე 13-14 ლარი
22:10 წყალქვეშა ბრძოლა 2D ღ (2:45) ღU 13-14 ლარი

დარბაზი 6 112 2D

13:30 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) OV 9-10 ლარი
16:15 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) GEO 10-11 ლარი
19:15 ბოჰემიური რაფსოდია 2D PG-13 (3:0) OV 13-14 ლარი
22:15 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU 13-14 ლარი
დარბაზი 7 110 2D
11:45 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 8-9 ლარი
14:30 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 9-10 ლარი
17:00 Hე’ს ოუტ ტჰერე 2D ღ (2:20) ღU 10-11 ლარი
19:30 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 13-14 ლარი
22:00 კლასში ჩარჩენილები 2D PG-13 (2:35) GEO 13-14 ლარი

დარბაზი 8 99 3D
11:50 გოგონა ობობას ქსელში 2D ღ (2:40) ღU 8-9 ლარი
14:00 სასტუმრო ტრანსილვანია 3 3D PG (2.25) GEO 9-10 ლარი
16:15 ოპერაცია ოვერლორდი 2D ღ (2:35) OV 10-11 ლარი
19:10 ვენომი 3D PG-13 (2:40) GEO რეკ გარეშე 13-14 ლარი
21:45 Hე’ს ოუტ ტჰერე 2D ღ (2:20) ღU 13-14 ლარი